Uchwała Rady GMiny Błędów nr XLII.294.2014 w.s. podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2015
2015-01-28 10:15:43
  ...więcej

Uchwała Rady GMiny Błędów nr XLII.293.2014 w.s. stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2015
2015-01-26 10:43:11
  ...więcej

Uchwała Rady GMiny Błędów Nr XL.284.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r
2014-09-25 15:17:27
 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Gminie Błędów na lata 2014 - 2016  ...więcej

Uchwała Rady GMiny Błędów Nr XL.283.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r
2014-09-25 15:12:02
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Błędów  ...więcej

Uchwała Rady GMiny Błędów Nr XL.282.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r
2014-09-25 15:09:16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie za 2013 rok  ...więcej

Uchwała Rady GMiny Błędów Nr XL.281.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r
2014-09-25 14:47:41
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błędowie za 2013 rok  ...więcej

Uchwała Rady GMiny Błędów Nr XL.280.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r
2014-09-25 14:38:52
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok  ...więcej

Uchwała Rady GMiny Błędów Nr XL.279.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r
2014-09-25 14:37:40
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok  ...więcej

Uchwała Rady GMiny Błędów Nr XL.278.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r
2014-09-25 14:36:29
zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok  ...więcej

Uchwała Rady GMiny Błędów Nr XXXVI.261.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r
2014-02-05 15:14:21
Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na 2014 rok  ...więcej

Uchwała Rady GMiny Błędów Nr XXXVI.260.2014 z dnia 7 stycznia 2014 r
2014-02-05 15:11:37
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu - wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej  ...więcej

Uchwała Rady Gminy Błedów Nr XXXV.259.2014 z dnia 7 stycznia 2014
2014-02-05 15:04:05
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłate wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  ...więcej

Uchwała Rady GMiny Błędów Nr XXXV.258.2014 z dnia 7 stycznia 2014 r
2014-02-05 14:56:33
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 13
następne