2018

Uchwała IV.82.2018 Rady Gminy Błędów

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 Skan uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2019-01-10 14:51:31.
Data wprowadzenia: 2019-01-10 14:51:31
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót