2018

Uchwała IV.83.2018 Rady Gminy Błędów

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

 Skan uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2019-01-10 15:09:42.
Data wprowadzenia: 2019-01-10 15:09:42
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót