Uchwała IV.83.2018 Rady Gminy Błędów
2019-01-10 15:09:42
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego w postaci pro  ...więcej

Uchwała IV.82.2018 Rady Gminy Błędów
2019-01-10 14:51:31
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego   ...więcej

Uchwała IV.81.2018 Rady Gminy Błędów
2019-01-10 14:48:15
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023  ...więcej

Uchwaly od NR IV.29.2018 do NR IV.80.2018
2019-01-10 14:26:08
Uchwały Rady Gminy Błędów w sprawie zmiany statutów sołectw: AnnopolBielanyBłędówBłogosławBolesławiec LeśnyBorzęcinBronisławówCesinów- LasCzesławinDańkówDąbrówka NowaDąbrówka St  ...więcej

Uchwała IV.28.2018 Rady Gminy Błędów
2019-01-10 14:17:08
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orza Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Błędów  ...więcej

Uchwała IV.27.2018 Rady Gminy Błędów
2019-01-10 14:13:23
w sprawie oddania w dzierżawę w roku 2019 nierchomości gminnych położonych na terenie Gminy Błędów  ...więcej

Uchwała IV.26.2018 Rady Gminy Błędów
2019-01-10 14:07:14
w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Błędów  ...więcej

Uchwała IV.25.2018 Rady Gminy Błędów
2019-01-10 14:05:16
w sprawie wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podóży służbowych radnym  ...więcej

Uchwała IV.24.2018 Rady Gminy Błędów - Budżet Gminy
2019-01-10 13:36:36
budżet GMiny  ...więcej

Uchwała IV.23.2018 Rady Gminy Błędów
2019-01-10 13:30:40
w sprawie przyjęcia WPF na lata 2019-2033  ...więcej

Uchwała IV.22.2018 Rady Gminy Błędów
2019-01-10 13:28:03
w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032  ...więcej

Uchwała IV.21.2018 Rady Gminy Błędów
2019-01-10 13:25:31
w sprawie zmiany uchwały budżetowej GMiny Błędów na rok 2018  ...więcej

Uchwała Nr III.20.2018 Rady GMiny Błędów z dnia 30.11.2018
2019-01-10 13:21:22
w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032  ...więcej

Uchwala Nr XLVI.222.2018 Rady GMiny Błędów z dnia 26.09.2018
2019-01-10 13:16:50
w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032  ...więcej

Uchwała NR XLIV.217.2018 z dnia 23.08.2018
2019-01-10 12:47:43
w sprawie zmiany w WPF 2018-2032  ...więcej

Uchwała NR XLIII.207.208 Rady Gminy Błędów z dnia 28.06.2018
2019-01-10 12:45:43
w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032  ...więcej

Uchwała nr XLVII.224.2018 Rady Gminy Błędow z dnia 17 pazdziernika 2018 r. w sprawie okreslenia stawek i zwolnien w podatku od nieruchomosci od roku 2019
2019-01-08 10:54:06
  ...więcej

Uchwała Nr III.19.2018 uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018-12-14 10:47:42
  ...więcej

Uchwała Nr II.18.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samdzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Błędowie
2018-12-14 10:39:46
  ...więcej

Uchwała II.17.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Błędów
2018-12-13 15:28:17
  ...więcej

Uchwała II.16.2018 w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2019
2018-12-13 15:21:39
  ...więcej

Uchwała Nr II.15.2018 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Błędów
2018-12-13 15:15:07
  ...więcej

Uchwała Nr II.14.2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
2018-12-13 14:36:49
  ...więcej

Uchwała Nr II.13.2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społęcznej, Przestrzegania Prawa i Porządku
2018-12-12 15:28:56
  ...więcej

Uchwała Nr II.12.2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
2018-12-12 15:17:48
  ...więcej

Uchwała NR II.11.2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansowej
2018-12-12 15:15:55
  ...więcej

Uchwała Nr II.10.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
2018-12-12 15:09:33
  ...więcej

Uchwała II.9.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
2018-12-12 15:06:58
  ...więcej

Uchwała II.8.2018 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
2018-12-12 15:04:46
  ...więcej

Uchwała II.7.2018 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Przestrzegania Prawa i Porządku
2018-12-12 15:01:35
  ...więcej

Uchwała II.6.2018 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
2018-12-12 14:57:25
  ...więcej

Uchwała II.5.2018 - w sprawie powołania składów osobowych Komisji Finansowych
2018-12-12 14:55:35
  ...więcej

Uchwała II.4.2018 - w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
2018-12-12 14:53:50
  ...więcej

Uchwała II.3.2018 - w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
2018-12-12 14:52:20
  ...więcej

Uchwała I.2.2018 - wybór Wiceprzewodniczących Rady
2018-12-12 14:47:16
  ...więcej

Uchwała I.1.2018 - wybór Przewodniczącego Rady
2018-12-12 14:46:06
  ...więcej

UCHWAŁA NR XL.194.2018 RADY GMINY BŁĘDÓW z dnia 28 marca 2018 r.
2018-04-24 08:36:29
w sprawie : podziału Gminy Błędów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczbywybieranych radnych w każdym okręgu  ...więcej

UCHWAŁA NR XL.195.2018 RADY GMINY BŁĘDÓW z dnia 28 marca 2018 r.
2018-04-24 08:35:17
w sprawie podziału Gminy Błędów na stałe obwody głosowania oraz ustalenie ich numerów, granici siedzib obwodowych komisji wyborczych  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 38
następne