Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Błędów  www.bledow.pl
RODO
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sołtysi
Transmisja Sesji Rady Gminy
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Skargi i wnioski
Interpelacje i zapytania
Ogłoszenia
Rejestr instytucji kultury
Wybory
Jednostki Pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Konkursy
Nabór
Sprawozdania
° Sprawozdania z wykonania budżetu
Do pobrania
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawozdania strona główna 

Sprawozdania
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu
współpracy Gminy Błędów z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2011r.
 Sprawozdanie do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 11:03:57, wprowadzający: Mariusz Małachowski

Zobacz:
   Sprawozdania z wykonania budżetu
wersja do druku