Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Błędów  www.bledow.pl
RODO
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sołtysi
Transmisja Sesji Rady Gminy
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Skargi i wnioski
Interpelacje i zapytania
Ogłoszenia
Rejestr instytucji kultury
Wybory
Jednostki Pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Konkursy
Nabór
Sprawozdania
Do pobrania
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Pozostałe strona główna 

Pozostałe
Uchwała nr 346/P/2009 składu orzekającego RIO

Uchwała nr 346/P/2009 składu orzekającego RIO w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 r.


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Błędów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na2010 rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu.

 Tekst uchwały
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 13:50:11, wprowadzający: Mariusz Małachowski
Uchwała UCHWAŁA NR.16.229.2019 Kolegium
Regionalnej izby Obrachunkowej

w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały Nr X.110.2019 Rady Gminy Błędów  z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Błędów absolutorium z tutyłu wykonania budżetu za 2018 rok.

 Skan uchwały
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 15:21:51, wprowadzający: Mariusz Małachowski
wersja do druku