bip.bledow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.bledow.pl
Sprawozdania strona główna 

Sprawozdania
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu
współpracy Gminy Błędów z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2011r.
 Sprawozdanie do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-08-16 11:03:57.

Zobacz:
   Sprawozdania z wykonania budżetu
Data wprowadzenia: 2012-08-16 11:03:57
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.bledow.pl