bip.bledow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.bledow.pl
Uchwały Rady strona główna 

2011
UCHWAŁA Nr III/14/2011
UCHWAŁA Nr III/14/2011
Rady Gminy Błędów
z dnia 8.02.2011r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Błędów z dnia 29.10.2010r. (nr XL/192/10) w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2011
 UCHWAŁA Nr III142011.doc

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-05-25 12:29:22 | Data modyfikacji: 2011-05-25 12:31:34.
Uchwała Nr III/15/2011
Uchwała Nr III/15/2011
Rady Gminy Błędów
z dnia 8.02.2011r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolnegy i leśny.doc

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-05-25 12:33:04.
Uchwała nr III/16/11
w sprawie oddania w dzierżawę w 2011 roku części nieruchomości gminnej oznaczonej nr 394 o pow. 256 m2 położonej we wsi Błędów oraz działki nr 5/8 i nr 5/22 o pow. 600 m2 położonej we wsi Bielany Uchw_ nr_III1611.doc

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-01-17 13:32:41 | Data modyfikacji: 2012-01-17 13:40:49.
UCHWAŁA NR III/17/1
w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2010 Rady Gminy Błędów z dnia 1 grudnia 2010r w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych UCHWAŁA NR III1711.doc

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-01-17 13:35:28.
UCHWAŁA NR IV.19.2011
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Beliniaka UCHWAŁA NR IV.19.2011.doc

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-01-17 13:39:08.
U C H W A Ł A Nr IV.20.2011
w sprawie: powołania składu osobowego komisji statutowej U C H W A Ł A Nr IV.20.2011.doc

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-01-17 13:40:10.
U C H W A Ł A Nr IX.58.2011
w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Błędów. U C H W A Ł A Nr IX.58.2011.doc

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-01-17 14:08:09.
U C H W A Ł A Nr IX.59.2011
w sprawie: zmiany uchwały Nr I/6/2010 z dnia 1 grudnia 2010r w sprawie powołania przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Błędów. 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-01-17 14:08:43.
Uchwała Budżetowa Gminy Błędów na rok 2012
Uchwała do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-02-09 09:54:29 | Data modyfikacji: 2012-02-09 12:12:27.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010r. .  2009r. .  2008r. .  tematycznie .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2012-02-09 09:54:29
Data modyfikacji: 2012-02-09 12:12:27
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.bledow.pl