bip.bledow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.bledow.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o
podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Woj. Mazowieckiego
 Skan pisma

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2017-02-13 09:27:27.
Data wprowadzenia: 2017-02-13 09:27:27
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.bledow.pl