bip.bledow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.bledow.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29.05.2019

w sprawie:


zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy Auto Ali w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na odprowadzanie scieków przemysłowych

 Skan ogłoszenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:18:24.
Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:18:24
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.bledow.pl