bip.bledow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.bledow.pl
Uchwały Rady strona główna 

2018
Uchwała IV.83.2018 Rady Gminy Błędów

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

 Skan uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2019-01-10 15:09:42.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010r. .  2009r. .  2008r. .  tematycznie .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2019-01-10 15:09:42
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.bledow.pl