bip.bledow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.bledow.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W
PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI I
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 200.000,00 EURO. NA
KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I
ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI DLA GMINY
BŁĘDÓW
 Skan ogłoszenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-01-16 12:48:58.
Data wprowadzenia: 2014-01-16 12:48:58
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.bledow.pl