bip.bledow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.bledow.pl
Budżet strona główna 

Budżet
Opinia RIO w.s. prawidłowości planowanej kwoty
długu w uchwale budżetowej na 2012 rok
 Skan do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 15:00:52.
Data wprowadzenia: 2012-04-25 15:00:52
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.bledow.pl