Instrukcja

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w BłędowieW celu złożenia wniosku do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP, założenie konta jest bezpłatne.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:http://epuap.gov.pl

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazywanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on - line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30) na następujących nośnikach danych:

a) Dyskietka 1.44 MB
b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c) Płyta CD - RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades - Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF
b) XLS
c) TXT
d) GIF, TIF, BMP, JPG
e) PDF
f) ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie mogą przekroczyć 3 MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2009-11-23 15:09:04.

Zobacz:
 Skrzynka Podawcza .  Instrukcja . 
Data wprowadzenia: 2009-11-23 15:09:04
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski