2010r.

Zarządzenie Nr 1/2010

  sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej.

Tekst zarządzenia

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór Umowy

Wzór sprawozdania

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-01-13 13:15:06 | Data modyfikacji: 2010-01-19 10:19:25.
Zarządzenie nr 13/10
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Gołoszach Tekst zarządzenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-07-13 13:43:52.
Zarządzenie Nr 4/2010
W sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku. Zarządzenie

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-12-16 08:35:43 | Data modyfikacji: 2010-12-16 08:36:54.
Data wprowadzenia: 2010-12-16 08:35:43
Data modyfikacji: 2010-12-16 08:36:54
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski