Sprawozdania

Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu
współpracy Gminy Błędów z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2011r.
 
Sprawozdanie do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-08-16 11:03:57.

Zobacz:
   Sprawozdania z wykonania budżetu
Data wprowadzenia: 2012-08-16 11:03:57
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Sadurkowska 13
05-620 Błędów
Wójt Gminy
Marek Mikołajewski
Kontakt:
Tel: (+48 48) 668-00-10
Fax: (+48 48) 668-06-55
e-mail: urzad@bledow.pl