Nabór

I N F O R M A C J A O WYNIKACH NABORU NA
STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM
OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Błędowie

Błędów, dn.2015.06.01

 

I N F O R M A C J A
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Błędowie

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego, nie została wybrana żadna kandydatka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej procedury kwalifikacyjnej, komisja nie wyłoniła kandydatki do zatrudnienia. W przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej, żadna z kandydatek nie wykazała się odpowiednią wiedzą, pozwalającą na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

 

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Błędowie

/-/ Marianna Życińska

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-06-01 14:59:56.
Data wprowadzenia: 2015-06-01 14:59:56
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót