Nabór

I N F O R M A C J A O WYNIKACH NABORU NA
STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM
OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Błędowie

 

Błędów, dn.2015.06.01

 

I N F O R M A C J A
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Błędowie

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Cybulska zamieszkała w Kozietułach Nowych.

Uzasadnienie wyboru

W wyniku przeprowadzonej procedury kwalifikacyjnej, komisja wyłoniła kandydaturę Pani Katarzyny Cybulskiej do zatrudnienia.
Pani Katarzyna Cybulska spełniła wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.
W przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wiedzą merytoryczną z zakresu ustawy o pomocy społecznej a także umiejętnością zastosowania przepisów w/w ustawy w praktyce

 

 

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Błędowie

/-/ Marianna Życińska

 Skan oryginału

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-07-30 10:51:19.
Data wprowadzenia: 2015-07-30 10:51:19
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót