Nabór

I N F O R M A C J A O WYNIKACH NABORU NA
STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ w Błędowie


I N F O R M A C J A
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Błędowie


Uprzejmie informuję, że ogłoszony w dniu 24 kwietnia 2017r. konkurs na
stanowisko asystenta rodziny nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert.


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Błędowie

/-/ Marianna Życińska

 Skan pisma

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2017-05-18 12:49:22.
Data wprowadzenia: 2017-05-18 12:49:22
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót