Nabór

Wynik otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne
stanowisko urzędnicze - REFERENTA w Referacie
Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych

O G Ł O S Z E N I E

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Błędów informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - REFERENTA w Referacie Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych w Urzędzie Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów, wybrany/a został/a Pani Monika Kępka

UZASADNIENIE WYBORU:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia, dotychczasowego przebiegu zatrudnienia oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.
Spośród 3 kandydatów, spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu, na rozmowę zgłosiło się 3 kandydatów.
Pani Monika Kępka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu
o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności pozwalające prawidłowo wykonywać powierzone obowiązki na stanowisku referenta w Referacie Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych w Urzędzie Gminy w Błędowie.
Na możliwych 30 punktów, Pani Monika Kępka otrzymała od członków Komisji
Rekrutacyjnej 26 punktów.

 

Błędów, dn.2018.10.03

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:49:26.
Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:49:26
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót