Nabór

Wynik otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne
stanowisko urzędnicze - REFERENTA w Referacie
Finansowym

O G Ł O S Z E N I E

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Błędów informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - REFERENTA w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów, wybrany/a został/a Pani Żaneta Tołczyk

UZASADNIENIE WYBORU:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia, dotychczasowego przebiegu zatrudnienia oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.
Jedna Kandydatka spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu i zgłosiła się na rozmowę
Pani Żaneta Tołczyk spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu
o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności pozwalające prawidłowo wykonywać powierzone obowiązki na stanowisku referenta w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Błędowie.
Na możliwych 30 punktów, Pani Żaneta Tołczyk otrzymała od członków Komisji
Rekrutacyjnej 27 punktów.

 

Błędów, dn.2018.10.03

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:50:12.
Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:50:12
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót