Nabór

G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Błędów o
wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
– podinspektora w Referacie
Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych w
Urzędzie Gminy w Błędowie

 


O G Ł O S Z E N I E


 o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze


 


Wójt Gminy Błędów informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych w Urzędzie Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów, wybrana została Pani Agnieszka Radecka


 


UZASADNIENIE WYBORU:


 


Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia, dotychczasowego przebiegu zatrudnienia oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.


Spośród 6 kandydatów, spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu, na rozmowę zgłosiło się 6 kandydatów.


Pani Agnieszka Radecka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu


o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności pozwalające prawidłowo wykonywać powierzone obowiązki na stanowisku podinspektora w Referacie Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych w Urzędzie Gminy w Błędowie.


Na możliwych 30 punktów, Pani Agnieszka Radecka otrzymała od członków Komisji


Rekrutacyjnej 21 punktów.


 


Błędów, dn.2019.10.21

 Skan ogłoszenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2019-10-21 09:51:20 | Data modyfikacji: 2019-10-23 15:40:52.
Data wprowadzenia: 2019-10-21 09:51:20
Data modyfikacji: 2019-10-23 15:40:52
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót