Ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
WA.ZUZ.3.421.1133.2019.MK

Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie studni głębinowej i systemu nawodnienia ciśnieniowego,
- pobór wód podziemnych,
- korzystanie z wód do nawadniania upraw.

 Skan zawiadomienia

Opublikowane przez: Anna Biedrzycka | Data wprowadzenia: 2020-02-18 11:09:30.
Data wprowadzenia: 2020-02-18 11:09:30
Opublikowane przez: Anna Biedrzycka
« powrót