Ogłoszenia

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obszaru miejscowości Bielany -
obręb PGO Bielany oraz prognozy oddziaływania na
środowisko

Skan ogłoszenia

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-09-14 11:08:54 | Data modyfikacji: 2011-09-14 11:16:58.
Data wprowadzenia: 2011-09-14 11:08:54
Data modyfikacji: 2011-09-14 11:16:58
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót