Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Anna Pełka
Dyrektor PSP w Błędowie Oswiadczenie - Anna Pełka

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-05-11 12:37:36.
Barbara Mikołajczyk
Dyrektor GBP W Błędowie Oświadczenie - Barbara Mikołajczyk

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-05-11 12:39:50.
Janina Bachowicz
Dyrektor PSP w Lipiu Oświadczenie - Janina Bachowicz

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-05-11 12:43:31.
Krzysztof Kaźimierczak
Dyrektor ZS w Błędowie Oświadczenie - Krzysztof Kaźimierczak

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-05-11 12:46:17.
Małgorzata Krasuska
Dyrektor PSP w Gołoszach Oświadczenie - Małgorzata Krasuska

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-05-11 12:51:20.
Magdalena Melon
Dyrektor PSP Zalesie Oświadczenie - Magdalena Melon

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-05-11 13:53:40.
Maria Pietrzak
P.O. Dyrektora ZOG w Błędowie

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-05-11 14:00:15 | Data modyfikacji: 2011-05-11 14:15:14.
Małgorza Sieradzan
Dyrektor PSP w Błędowie Oświadczenie - Małgorzata Sieradzan

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-05-11 14:17:30.
Marianna Życińska
Dyrektor GOPS w Błędowie Oświadczenie - Marianna Życińska

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-05-11 14:20:21.
Tomasz Kusztal
Dyrektor PSP w Wilkowie Oświadczenie - Tomasz Kusztal

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-05-11 14:24:00 | Data modyfikacji: 2011-05-11 14:25:28.

Zobacz:
 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Urzędu Gminy .  Radni .  Wójt Gminy . 
Data wprowadzenia: 2011-05-11 14:24:00
Data modyfikacji: 2011-05-11 14:25:28
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski