Parlament 2011

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY
BŁĘDÓW
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy / Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami wprowadzonymi Dz.U.
Nr 94, poz. 550; Nr 102, poz. 588; Nr 134, poz. 777; Nr 147, poz. 881
i Nr 149, poz. 889 /, informuję, że na terenie Gminy Błędów
miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczenia:

a/ urzędowych obwieszczeń są tablice ogłoszeń Urzędu Gminy oraz
tablice ogłoszeń w sołectwach,
b/ plakatów komitetów wyborczych są dwa słupy ogłoszeniowe
w Błędowie / koło przystanku PKS / oraz tablice ogłoszeń
w sołectwach .


Błędów,dn.2011.08.11  

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-08-12 14:15:13.
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy
Błędów z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie granic obwodów głosowania, oraz siedzib lokali wyborczych.

Tekst do pobrania

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-09-05 08:11:50 | Data modyfikacji: 2011-09-08 08:04:43.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 23/2011 Wójta Gminy
Błędów z dnia 19 września 2011 roku
 Tekst zarządzenia do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-09-20 15:39:45.
Informacja o składzie Obwodowych Komisji
Wyborczych
 Tekst do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-09-28 09:16:57.

Zobacz:
 Prezydent 2010 .  Samorząd 2010 .  Parlament 2011 .  Parlament EU 2014 .  Samorząd 2014 .  Prezydent 2015 .  Referendum 06.09.2015 .  Wybory do Sejmu i Senatu RP .  Samorząd 2018 .  Wybory uzupełniające .  Parlament UE 2019 .  Parlament RP 2019 .  Prezydent 2020 . 
Data wprowadzenia: 2011-09-28 09:16:57
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski