Ogloszenie z dnia 23.05.2014 o rozpoczęciu pracy przez OKW w dniu 25.05.2014
2014-05-23 10:06:10
  ...więcej

Informacja o składach i siedzibach OKW na wybore do parlamentu EU zaplanowanych na 25.05.2014
2014-05-16 10:13:56
  I N F O R M A C J A o składzie i siedzibie OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 w Błędowie I. Skład: 1. Benedykt Pachocki - Przewodniczący Komisji 2. Włodzimierz Małachowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji 3. Hanna Dutkalska   ...więcej

Zarządzenie Nr 16.2014 Wójta Gminy Błędów w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
2014-05-07 13:47:42
Zarządzenie Nr 16.2014 Wójta Gminy Błędów w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na wybory do Parlamentu EU zaplanowanych na 25 maja 2014 r.  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy o siedzibach obwodowych komisji wyborczych z dnia 22 kwietnia 2014
2014-04-22 13:01:14
  ...więcej

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY BŁĘDÓW DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2014-03-21 12:31:56
Działając na podstawie art. 37a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy / Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm. / wyjaśniam, iż informacji dotyczących:- podziału Gminy Błędów na okręgi wyborcze i obwody głoso  ...więcej

INFRMACJA WÓJTA GMINY BŁĘDÓW o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń oraz plakatów wyborczych
2014-03-21 10:51:22
Błędów,dn.2014.03.19 I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY BŁĘDÓW   Działając na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy / Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm. /, informuję, że na tere  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 6
następne