I N F O R M A C J A o dużurach GKW
2014-11-26 14:33:12
I N F O R M A C J A Niniejszym informuje się, że Gminna Komisja Wyborcza w Błędowiebędzie pełnić dyżur w swojej siedzibie: 1/ w dniu 29 listopada 2014 roku tj. sobota w godzinach od 9.00 do 16.00 2/ w dniu 30 listopada 2014 roku tj. niedz  ...więcej

Protokół z wyboru Rady Gminy w Błędowie
2014-11-21 15:23:50
  ...więcej

U C H W A Ł A Gminna Komisji Wyborczej w Błędowie z dnia 19 listopada 2014 r.
2014-11-19 15:24:20
U C H W A Ł AGminna Komisji Wyborczej w Błędowiez dnia 19 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Błędóww dniu 30 listopada 2014 r. Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia   ...więcej

Informacja w.s. dyżurów GKW w Błędowie w dniach 15-16.11.2014
2014-11-14 09:33:57
Niniejszym informuje się, że Gminna Komisja Wyborcza w Błędowiebędzie pełnić dyżur w swojej siedzibie: 1/ w dniu 15 listopada 2014 roku tj. sobota w godzinach od 9.00 do 16.00 2/ w dniu 16 listopada 2014 roku tj. niedziela w godzinach od 6  ...więcej

U C H W A Ł A Gminnej Komisji Wyborczej w Błędowie z dnia 13 listopada 2014 roku
2014-11-14 09:32:19
U C H W A Ł A Gminnej Komisji Wyborczejw Błędowiez dnia 13 listopada 2014 roku   w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Wilkowie Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 ustawy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.Kodeks  ...więcej

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
2014-11-12 13:16:48
  I N F O R M A C J A o składzie i siedzibie OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 w Błędowie I. Skład: 1. Benedykt Pachocki - Przewodniczący Komisji 2. Bolesław Nawrocki - Zastępca Przewodniczącego Komisji 3. Patrycja Bąk - Człon  ...więcej

U C H W A Ł A Gminnej Komisji Wyborczej w Błędowie z dnia 24 października 2014 roku w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Błędowie
2014-10-27 08:24:14
U C H W A Ł A Gminnej Komisji Wyborczejw Błędowiez dnia 24 października 2014 roku   w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Błędowie Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 ustawy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  ...więcej

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Błędowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Błędów
2014-10-27 08:23:42
OBWIESZCZENIEGminnej Komisji Wyborczej w Błędowiez dnia 23 października 2014 r.o zarejestrowanych kandydatach naWójta Gminy Błędóww wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach w&oacut  ...więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Błędowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Błędowie
2014-10-27 08:22:50
O B W I E S Z C Z E N I EGminnej Komisji Wyborczej w Błędowiez dnia 24 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych doRady Gminy w Błędowiew wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewó  ...więcej

I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Błędowie z dnia 21 października 2014 roku o wylosowanych numerach list kandydatów na radnych zarejestrowanych do Rady Gminy Błędów
2014-10-22 14:12:00
I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Błędowiez dnia 21 października 2014 roku o wylosowanych numerach list kandydatów na radnych zarejestrowanych do Rady Gminy Błędów Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z 5 stycznia  ...więcej

U C H W A Ł A Gminnej Komisji Wyborczej w Błędowie z dnia 21 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
2014-10-22 14:11:13
U C H W A Ł AGminnej Komisji Wyborczejw Błędowiez dnia 21 października 2014 rokuw sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Działając na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 i § 7 ustawy z 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy / Dz.U.   ...więcej

Obwieszczenie o losowaniu skladów OKW w Gminie Błędów
2014-10-20 11:24:55
  ...więcej

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Grójcu
2014-09-30 08:40:39
  ...więcej

I N F O R M A C J A na temat dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
2014-09-25 14:28:55
I N F O R M A C J A   Gminna Komisja Wyborcza w Błędowie w składzie:   1. Karol Majewski - Przewodniczący 2. Dominik Górecki - Zastępca Przewodniczącego 3. Edyta Bajerska - Członek 4. Adam Bińkowski - Członek 5. Andr  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Błędów z dnia 1 września 2014 roku w.s. okręgów wyborczych
2014-09-03 15:33:55
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Błędówz dnia 1 września 2014 roku Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy /Dz. Nr 21, poz.112 z późn. zm. / oraz zgodnie z uchwałą Nr XX.176.2012 Rad  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Błędów dotycząca umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych
2014-09-01 12:15:58
Błędów, dn.2014.09.01   I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY BŁĘDÓW   Działając na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy / Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm. /, informuję, ż  ...więcej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014-08-29 13:37:50
  DZIENNIK USTAWRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa, dnia 27 sierpnia 2014 r.Poz. 1134 ROZPORZĄDZENIEPREZESA RADY MINISTRÓWz dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmikó  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu w sprawie przyjmowania zgłoszeń komitetów wyborczych
2014-08-29 13:34:50
KOMUNIKAT Komisarz Wyborczy w Radomiu informuje, że od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, w którym zarządzone zostały wybory do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików wojew&oacu  ...więcej

Informacje ogólne na temat Wyborów do Samorządów 16 listopada 2014
2014-08-27 08:33:52
Poniżej znajduje się odnośnik do strony Państwowej Komisji Wyborczej, na której znajdą państwo wszelkie informcje na temat zaplanowanych na dzień 16 listopada Wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów   ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 19
następne