Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Bachowicz Janina
 Skan oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-05-21 12:37:21.
Kaźmierczak Krzysztof
 Skan oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-05-21 12:39:56.
Krasuska Małgorzata
 Skan oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-05-21 12:45:42.
Michalak Zofia
 Skan oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-05-21 12:46:50.
Mikołajczyk Barbara
 Skan oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 12:44:45.
Pełka Anna
 Skan oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 13:14:11 | Data modyfikacji: 2015-06-22 09:11:21.
Pietrzak Maria
 Skan oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 13:37:05.
Piotrowska - Nowocień Ada
 Skan oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 13:44:59 | Data modyfikacji: 2015-06-22 09:14:11.
Sieradzan Małgorzata
 Skan oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-05-28 08:40:26.
Życińska Marianna
 Skan oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-05-28 09:38:32.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Rada Gminy .  Pracownicy urzędu .  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych . 
Data wprowadzenia: 2015-05-28 09:38:32
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski