Zarządzenie Nr 18.2015 Wójta Gminy Błędów z dnia 20 kwietnia 2015 roku
2015-04-21 08:59:06
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Działając na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy / Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm. / i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwi  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BŁĘDÓW z dnia 02 kwietnia 2015 roku w.s. Granice obwodów głosowania
2015-04-10 12:59:03
O B W I E S Z C Z E N I EWÓJTA GMINY BŁĘDÓWz dnia 02 kwietnia 2015 roku Na podstawie, art. 12a i art. 16 § 1i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.– Kodeks wyborczy (Dz..U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami ) oraz uchwały Nr  ...więcej

Kalendarz wyborczy
2015-03-23 13:14:40
do dnia 16 marca 2015 r. zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 23 marca 2015 r. powołanie okręgowych komisji wyborczych do dnia 26 ma  ...więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2015 r. o utworzonych komitetach wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
2015-03-23 13:12:36
ZPOW-640-26/15 INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 marca 2015 r. o utworzonych komitetach wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.   Państwowa Komisja Wy  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 4
następne