Informacja Wójta Gminy Błędów z dnia 9 sierpnia 2015r o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Referendum
2015-08-24 09:17:22
I N F O R M A C J A o składzie i siedzibie OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM Nr 1 w Błędowie I. Skład: 1. Bolesław Antoni Nawrocki - Przewodniczący Komisji 2. Edyta Katarzyna Bajerska - Zastępca Przewodniczącego Komisji 3. Bożen  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Błędów z dnia 3 lipca 2015r o miejscaach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych oraz plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum
2015-08-19 14:44:32
I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY BŁĘDÓW     Uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Błędów miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie: 1/ urzędowych obwieszczeń referendalnych są tablice ogłosze  ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 34.2015 Wójta Gminy Błędów w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
2015-08-19 14:33:48
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 34.2015 Wójta Gminy Błędów z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referen  ...więcej

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji ds. referendum
2015-07-28 10:06:47
W Urzędzie Gminy Błędów można zgłaszać kandydatury na członków Obwodowych Komisji ds. referendum do mającego odbyć się zarządzonego na dzień 6 września 2015 r Referendum ogólnokrajowego.Do dnia 7 sierpnia 2015 r. pra  ...więcej

Informacja Wójta Gminy o numerach, granicach i siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
2015-07-14 09:06:07
I N F O R M A C J A Wójta Gminy Błędówz dnia 9 sierpnia 2015r. Na podstawie art. 6 ust. 5, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318), podaję do wiadomo  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 5
następne