ZARZĄDZENIE Nr 50.2015 Wójta Gminy Błędów z dnia 21 października 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej.
2015-10-22 14:32:26
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50.2015 Wójta Gminy Błędów z dnia 21 października 2015 roku   w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej.   Na podstawie art. 184 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -   ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 49.2015 Wójta Gminy Błędów z dnia 21 października 2015 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
2015-10-22 14:31:40
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49.2015 Wójta Gminy Błędów z dnia 21 października 2015 roku   w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej. Na podstawie 184 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycz  ...więcej

Informacja o składzie Obwodowych Kimisji Wyborczych
2015-10-20 07:45:02
INFORMACJA o składzie i siedzibie OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 w Błędowie I. Skład: 1. Bolesław Antoni Nawrocki - Przewodniczący Komisji 2. Edyta Katarzyna Bajerska - Zastępca Przewodniczącego Komisji 3. Monika Ewelina Senator - C  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 48.2015 Wójta Gminy Błędów z dnia 5 października 2015 roku
2015-10-07 08:55:53
Wójta Gminy Błędów z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Działając na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2 , § 2a i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks w  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Błędów z dnia 14 września 2015 r. dotycząca umieszczania ogłoszeń
2015-09-16 14:53:33
I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY BŁĘDÓW     Uprzejmie informuję, że na terenie Gminy BŁĘDÓW miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie: 1/ urzędowych obwieszczeń wyborczych są tablice ogłoszeń U  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 5
następne