Zarządzenie Nr 11.2016 Wójta Gminy Błędów z dnia 31 marca 2016 r. - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
2017-01-27 11:30:36
  ...więcej

Zarządzenie Nr 30.2016 Wójta Gminy Błędów z dnia 11 października 2016 r.
2016-10-11 13:57:13
Zarządzenie Nr 30.2016 Wójta Gminy Błędówz dnia 11 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Błędów konsultacji dotyczących projektu” Wieloletniego  ...więcej

Zarządzenie nr 18.2016 Wójta Gminy Błędów
2016-06-23 10:37:29
W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Błędowie  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 4.2016 WÓJTA GMINY BŁĘDÓW z dnia 29 stycznia 2016r.
2016-02-16 14:23:23
ZARZĄDZENIE NR 4.2016WÓJTA GMINY BŁĘDÓWz dnia 29 stycznia 2016r. W sprawie:wyboru ofert złożonych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na realizację zadania publicznych z zakresu wspierani  ...więcej

Zarządzenie Nr 1.2016r. Wójta Gminy Błędów z dnia 4 stycznia 2016 roku
2016-01-19 11:13:25
w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśró  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 5
następne