Zarządzenie Nr 68.2018r. Wójta Gminy Błędów
2018-12-20 13:50:05
w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  ...więcej

ZARZADZENIE NR 28.2018
2018-09-18 11:03:23
w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Błędowie.  ...więcej

ZARZADZENIE NR.45.2018
2018-09-14 14:09:15
w sprawoe powołaia  komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Referacie Społeczno - Administracyjnym i Spraw Obronnych w Urzędzie Gminy w Błędowie  ...więcej

ZARZADZENIE NR.44.2018
2018-09-14 11:06:51
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Błędowie  ...więcej

ZARZADZENIE NR.39.2018
2018-09-14 09:55:19
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowsko urzędnicze i kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie GMiny w Błędowie  ...więcej

Zarządzenie nr 21.2018 Wójta Gminy Błędów z dnia 23.04.2018
2018-04-24 08:47:47
w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie GMiny Błędów  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Błędów nr 7.2018 z dnia 26.01.2018
2018-02-16 13:35:09
w sprawie dni wolnych od pracy w UG Błędów  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Błędów nr 8.2018 z dnia 29.01.2018
2018-02-14 13:03:28
w sprawie: wyboru ofert złożónych prze organizacje o podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizuycznej i sportu  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 8
następne