Postanowienie nr 125/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II
2019-08-16 13:16:33
Postanowienie nr 125/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do rad gmin, rad powiatów, sejmiku województwa oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i  ...więcej

Postanowienie nr 124/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II
2019-08-16 13:12:16
Postanowienie nr 124/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Błędowie   ...więcej

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 11 lutego 2019 roku
2019-02-21 14:09:54
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Błędowie przeprowadzonych  w dniu 10.02.2019 r.  ...więcej

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 11 lutego 2019 r.
2019-02-11 15:10:42
o wynikach wyborów uzupełniających do rady Gminy Błędów przeprowadzonych w dniu 10 lutego  2019 roku  ...więcej

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Błędowie z dnia 11 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Błędowie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
2019-02-07 14:03:42
OBWIESZCZENIEGminnej Komisji Wyborczej w Błędowiez dnia 11 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Rady Gminy w Błędowiezarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. Na podstawie art. 435 § 1 ustaw  ...więcej

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady GMiny Błędów
2019-01-24 11:39:10
Pierwsze posiedzenie OKW d.s. Przeprowadzenia Głosowania Oraz d.s. Ustalenia Wyników w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Błędów odbędzie się 31 stycznia godz. 9.00 w OSP Błędów  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej d.s. przeproadzenia głosowania oraz Obwodowej Komisji Wyborczej d.s. ustalenia wyników podczas wyborów uzupełniającyh zaplanowancyhc na dzień 10.02.2019 z dnia 02.01.2019
2019-01-24 08:30:35
  ...więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 8 stycznia 2019
2019-01-17 13:57:33
informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczycj ora możłiwości głosowania korespondecyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Błędów za  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Błędów z dnia 9 stycznia 2019 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania
2019-01-09 14:27:10
O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Błędówz dnia 9 stycznia 2019 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Błędów   ...więcej

Dużury Gminnej Komisji Wyborczej
2019-01-05 10:42:33
Gminna Komisja Wyborcza w Błędowie pełni dyżury w następujących terminach:     05.01.2019 (sobota) - godz. 08.00 – 12.0007.01.2019 (poniedziałek) - godz. 08.00 – 24.00     PrzewodniczącyGminnej Komisji W  ...więcej

Uchwała Nr 2/2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Błędowie z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Błędowie
2019-01-05 10:41:19
Uchwała Nr 2/2019Gminnej Komisji Wyborczej w Błędowiez dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Błędowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bł  ...więcej

Uchwała Nr 1/2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Błędowie z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Błędowie
2019-01-05 10:39:39
Uchwała Nr 1/2019Gminnej Komisji Wyborczej w Błędowiez dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Błędowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Błędowie za  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Błędowie z dnia 02.01.2019
2019-01-05 10:14:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Błędów z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgu 11
2018-12-10 08:48:08
O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Błędówz dnia 5 grudnia 2018r.   Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy / Dz.U. z 2018r. poz. 754 ze zm. / w związku z zarządzeniem Nr 889 Wojewody Ma  ...więcej

Komunkat w sprawie wyborów uzupełniających
2018-11-23 08:10:25
Komunikat, zarządzenie Wojewody, harmonogram.  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 15
następne