ZARZĄDZENIE 46.2019
2020-02-12 11:39:33
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2019 - 2033  ...więcej

ZARZĄDZENIE 86.2019
2020-02-07 14:23:25
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.  ...więcej

ZARZĄDZENIE 85.2019
2020-02-07 14:22:04
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Błędowie  ...więcej

ZARZĄDZENIE 84.2019
2020-02-07 14:20:44
zmieniającę Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na rok 2019  ...więcej

ZARZĄDZENIE 82.2019
2020-02-07 14:18:27
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.  ...więcej

ZARZĄDZENIE 81.2019
2020-02-07 14:14:33
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Błędowie  ...więcej

ZARZĄDZENIE 80.2019
2020-02-07 14:13:15
zmieniającę Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na rok 2019  ...więcej

ZARZĄDZENIE 78.2019
2020-02-07 14:09:39
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Błędowie  ...więcej

ZARZĄDZENIE 75.2019
2020-02-07 14:03:52
w sprawie odwołania i powoływania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Błędowie.  ...więcej

ZARZĄDZENIE 74.2019
2020-02-07 14:02:02
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.  ...więcej

ZARZĄDZENIE 73.2019
2020-02-07 14:00:24
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Błędowie  ...więcej

ZARZĄDZENIE 72.2019
2020-02-07 13:58:38
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.  ...więcej

ZARZĄDZENIE 71.2019
2020-02-07 13:57:27
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Błędowie  ...więcej

ZARZĄDZENIE 70.2019
2020-02-07 13:52:24
w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy  ...więcej

ZARZĄDZENIE 69.2019
2020-02-07 13:51:06
zmieniającę Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na rok 2019  ...więcej

ZARZĄDZENIE 68.2019
2020-02-07 13:49:18
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla operacji " Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie" realizowanej w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"  ...więcej

ZARZĄDZENIE 65.2019
2020-02-07 13:41:32
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033  ...więcej

ZARZĄDZENIE 63.2019
2020-02-07 13:39:32
w sprawie: zmiany załącznika nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Błędów  ...więcej

ZARZĄDZENIE 62.2019
2020-02-07 13:37:58
w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Błędów oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania i przechowywania oraz likwidacji.  ...więcej

ZARZĄDZENIE 59.2019
2020-02-07 13:34:31
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.  ...więcej

ZARZĄDZENIE 58.2019
2020-02-07 13:30:45
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Błędowie  ...więcej

ZARZĄDZENIE 57.2019
2020-02-07 13:11:42
zmieniającę Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na rok 2019  ...więcej

ZARZĄDZENIE 55.2019
2020-02-07 13:09:44
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Błędowie  ...więcej

ZARZĄDZENIE 53.2019
2020-02-07 13:06:59
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Błędowie  ...więcej

ZARZĄDZENIE 52.2019
2020-02-07 13:03:46
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na rok 2019  ...więcej

ZARZĄDZENIE 49.2019
2020-02-07 13:02:16
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 48.2019
2020-02-07 13:00:56
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 47.2019
2020-02-07 12:59:09
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 45.2019
2020-02-07 12:57:29
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 44.2019
2020-02-07 12:56:08
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 43.2019
2020-02-07 12:54:54
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 42.2019
2020-02-07 12:52:51
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 41.2019
2020-02-07 12:50:43
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 40.2019
2020-02-07 12:49:19
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 39.2019
2020-02-07 12:47:41
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 38.2019
2020-02-07 12:46:14
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 37.2019
2020-02-07 12:44:30
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 36.2019
2020-02-07 12:43:05
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 35.2019
2020-02-07 12:41:42
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 34.2019
2020-02-07 12:40:17
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 33.2019
2020-02-07 12:37:29
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 31.2019
2020-02-07 12:35:52
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 30.2019
2020-02-07 12:34:34
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 29.2019
2020-02-07 12:33:09
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 27.2019
2020-02-07 12:29:45
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 26.2019
2020-02-07 12:28:13
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 25.2019
2020-02-07 12:26:55
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 24.2019
2020-02-07 12:25:30
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 23.2019
2020-02-07 12:24:12
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 22.2019
2020-02-07 12:22:28
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 21.2019
2020-02-07 12:20:35
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 20.2019
2020-02-07 12:18:49
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 19.2019
2020-02-07 12:15:33
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 18.2019
2020-02-07 12:14:03
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 16.2019
2020-02-07 12:12:27
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 15.2019
2020-02-07 12:06:47
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 13.2019
2020-02-07 12:03:08
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 12.2019
2020-02-07 12:00:15
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 11.2019
2020-02-07 11:52:56
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 10.2019
2020-02-07 11:49:27
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 9.2019
2020-02-07 11:47:32
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 8.2019
2020-02-07 11:42:38
  ...więcej

ZARZĄDZENIE 65.2019 Wójta Gminy Błędów
2020-02-04 18:12:27
w sprawie przredłożenia Radzie Gminy i REgionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 20202 wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2033  ...więcej

Zarządzenie Nr 7.2019 Wójta Gminy Błędów
2020-01-28 18:06:30
  ...więcej

Zarządzenie Nr 6.2019 Wójta Gminy Błędów
2020-01-28 18:03:20
  ...więcej

Zarządzenie Nr 5.2019 Wójta Gminy Błędów
2020-01-28 18:01:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 4.2019 Wójta Gminy Błędów
2020-01-28 17:59:36
  ...więcej

Zarządzenie Nr 1.2019 Wójta Gminy Błędów
2020-01-28 17:57:19
  ...więcej

Zarządzenie Nr 14.2019 Wójta Gminy Błędów
2020-01-14 16:41:06
w sprawie: wykonania budżętu za 2018 rok.  ...więcej

Zarządzenie Nr 50.2019 Wójta Gminy Błędów
2020-01-08 14:31:09
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakła  ...więcej

Zarządzenie Nr 79.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 20 grudnia 2019 roku
2019-12-30 15:01:54
Zarządzenie Nr 79.2019Wójta Gminy Błędówz dnia 20 grudnia 2019 rokuw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 77.2019
2019-12-18 12:04:52
  Wójta Gminy Błędów z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Błę  ...więcej

Zarządzenie nr 76.2019
2019-12-18 10:10:54
Zarządzenie Nr 76.2019 Wójta Gminy Błędów  z dnia 12 grudnia2019 r.   w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych na umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Błędowie.    ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 67.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 28 listopada 2019 roku
2019-11-29 15:15:02
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 67.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Referacie Finansowym w Urz  ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 66.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 27 listopada 2019 roku
2019-11-29 15:12:32
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 66.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie Społeczno-   ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 64.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 04 listopada 2019 roku
2019-11-05 15:50:53
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 64.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Referacie Gospodarki Komun  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 61.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 16 października 2019 roku
2019-10-17 12:47:32
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – informatyka w Urzędzie Gminy w Błędowie   Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada roku o pracownikach samorządowyc  ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 10 października 2019 roku
2019-10-10 14:18:03
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora w Referacie Gospodarki   ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 25 września 2019 roku
2019-09-26 15:30:19
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie Społeczno-   ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 12 września 2019 roku
2019-09-13 12:44:43
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Błędowie Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada roku o prac  ...więcej

Zarządzenie Nr 51.2019
2019-09-12 15:22:22
w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Błędów konsultacji dotyczących projektu” Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi na lata 2  ...więcej

Zarządzenie nr 32.2019 Wójta Gminy Błędów
2019-06-12 12:18:00
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie Budżetowym w Urzędzie Gminy w Błędowie  ...więcej

Zarządzenie nr 28.2019 Wójta Gminy Błędów
2019-06-03 15:09:49
w sprawie: RAPORT O STANIE GMINY - 2019  ...więcej

Zarządzenie nr 3.2019 Wójta Gminy Błędów
2019-01-29 17:07:34
w sprawie zmiany WPF na lata 2019 - 2032  ...więcej

Zarządzenie nr 2.2019 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Błędów
2019-01-15 15:42:45
  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 85
następne