Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 64.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 04 listopada 2019 roku
2019-11-05 15:50:53
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 64.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Referacie Gospodarki Komun  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 61.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 16 października 2019 roku
2019-10-17 12:47:32
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – informatyka w Urzędzie Gminy w Błędowie   Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada roku o pracownikach samorządowyc  ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 10 października 2019 roku
2019-10-10 14:18:03
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora w Referacie Gospodarki   ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 25 września 2019 roku
2019-09-26 15:30:19
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie Społeczno-   ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 12 września 2019 roku
2019-09-13 12:44:43
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Błędowie Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada roku o prac  ...więcej

Zarządzenie Nr 51.2019
2019-09-12 15:22:22
w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Błędów konsultacji dotyczących projektu” Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi na lata 2  ...więcej

Zarządzenie nr 32.2019 Wójta Gminy Błędów
2019-06-12 12:18:00
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie Budżetowym w Urzędzie Gminy w Błędowie  ...więcej

Zarządzenie nr 28.2019 Wójta Gminy Błędów
2019-06-03 15:09:49
w sprawie: RAPORT O STANIE GMINY - 2019  ...więcej

Zarządzenie nr 3.2019 Wójta Gminy Błędów
2019-01-29 17:07:34
w sprawie zmiany WPF na lata 2019 - 2032  ...więcej

Zarządzenie nr 2.2019 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Błędów
2019-01-15 15:42:45
  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 10
następne