Informacja Komisarza Wyborczego w sprawie uzupełnień składów i losowania wyłaniającego członków komisji
2019-09-16 10:43:17
INFORMACJAKomisarza Wyborczego w Radomiu IIz dnia 16 września 2019 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Błędów obwodowych   ...więcej

Informacja Wójta Gminy
2019-08-23 15:17:30
w sprawie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych ogłoszeń i plakatów wyborczych.  ...więcej

Informacja Komisarza Wyborczego
2019-08-23 15:11:10
w sprawie granic obwodów głosowania  ...więcej

WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
2019-08-14 12:52:34
Załącznik do uchwały nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. WZÓR Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  ...więcej

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r.
2019-08-14 12:49:54
o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  ...więcej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r.
2019-08-14 12:46:56
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 6
następne