UCHWAŁA NR XXIII.164.2020
2020-03-05 11:14:59
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII.163.2020
2020-03-05 11:12:42
w sprawie: ustalenia rycztałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII.162.2020
2020-03-05 11:07:54
Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2020  ...więcej

UCHWAŁA NR XXII.161.2020
2020-02-12 10:16:17
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywany  ...więcej

UCHWAŁA NR XXII.160.2020
2020-02-05 14:50:21
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.211.2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie  ...więcej

UCHWAŁA NR XXII.159.2020
2020-02-05 14:45:31
w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na kt&  ...więcej

UCHWAŁA NR XXII.158.2020
2020-02-05 14:38:47
w sprawie: oddania w dzierżawę w roku 2020 nieruchomości gminnych położonych na terenie Gminy Błędów  ...więcej

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BŁĘDÓW NA ROK 2020 NR XXII.157.2020
2020-02-05 14:31:55
Uchwała Budżetowa Gminy Błędów na rok 2020  ...więcej

UCHWAŁA NR XXII.156.2020
2020-02-05 14:20:14
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2020-2033  ...więcej

UCHWAŁA NR XXI.155.2020
2020-01-23 11:29:34
w sprawie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady  ...więcej

UCHWAŁA NR XXI.154.2020
2020-01-23 11:16:07
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.143.2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ...więcej

UCHWAŁA NR XXI.153.2020
2020-01-23 11:11:09
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 12
następne