Uchwała XXXII.206.2020 Rady Gminy Błędów
2020-10-14 09:02:00
w sprawie zmiany Statutu Gminy Błędów  ...więcej

Uchwała XXXII.205.2020 Rady Gminy Błędów
2020-10-14 08:46:01
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej   ...więcej

Uchwała XXXII.204.2020 Rady Gminy Błędów
2020-10-14 08:28:17
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej  ...więcej

Uchwała XXXII.203.2020 Rady Gminy Błędów
2020-10-14 08:17:53
w sprawie zmiany uchwały Numer XXX.191.2020 Rady Gminy Błędów z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Numer XXIX.187.2020 Rady Gminy Błędów z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi G  ...więcej

Uchwała XXXII.202.2020 Rady Gminy Błędów
2020-10-14 08:01:41
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX.186.2020 Rady Gminy Błędów z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na przebudowę dróg powiatowych   ...więcej

Uchwała XXXII.201.2020 Rady Gminy Błędów
2020-10-14 07:48:45
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na organizację Dożynek Powiatowych   ...więcej

Uchwała XXXII.199.2020 Rady Gminy Błędów
2020-10-13 17:37:35
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2020  ...więcej

Uchwała XXIX.185.2020 Rady Gminy Błędów
2020-09-24 13:57:13
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2020-2033  ...więcej

Uchwała XXVI.178.2020 Rady Gminy Błędów
2020-09-24 13:53:13
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2020-2033  ...więcej

Uchwała XXIV.166.2020 Rady Gminy Błędów
2020-09-24 13:49:06
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2020-2033  ...więcej

Uchwała XXII.156.2020 Rady Gminy Błędów
2020-09-24 13:42:40
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2020-2033  ...więcej

Uchwała XXIX.189.2020 Rady Gminy Błędów
2020-08-06 14:29:52
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błędów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku.  ...więcej

Uchwała XXIX.188.2020 Rady Gminy Błędów
2020-08-06 14:26:27
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemuna zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  ...więcej

Uchwała XXIX.187.2020 Rady Gminy Błędów
2020-08-06 14:23:04
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemuna zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą  ...więcej

Uchwała XXIX.186.2020 Rady Gminy Błędów
2020-08-06 13:49:44
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na przebudowę dróg powiatowych  ...więcej

Uchwała XXIX.184.2020 Rady Gminy Błędów
2020-08-06 13:47:07
w sprawie: uchwała zmieniająca Uchwałę Budżętową na 2020 rok  ...więcej

Uchwała XXVIII.183.2020 Rady Gminy Błędów
2020-07-08 12:12:05
w sprawie: uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezpańskimi i zpobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Błędów 2020 r.  ...więcej

Uchwała XXVIII.182.2020 Rady Gminy Błędów
2020-07-08 12:04:34
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wsyokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  ...więcej

Uchwała XXVIII.181.2020 Rady Gminy Błędów
2020-07-08 12:02:08
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.155.2020 Rady Gminy Błędówz dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady.  ...więcej

Uchwała XXVIII.180.2020 Rady Gminy Błędów
2020-07-08 11:56:27
w sprawie: uchwała zmieniająca Uchwałę Budżętową na 2020 rok  ...więcej

UCHWAŁA NR XXVI.179.2020
2020-06-18 13:46:06
w sprawie zawarcia w roku 2020 umów najmu lokali usługowych znajdujących się na terenie Gminy Błędów  ...więcej

UCHWAŁA NR XXVI.177.2020
2020-06-18 13:44:51
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2020  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIV.176.2020
2020-06-16 14:05:25
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIV.175.2020
2020-06-16 14:04:37
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Błędów za rok 2019  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIV.174.2020
2020-06-16 14:02:42
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIV.173.2020
2020-06-16 13:52:11
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2020  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIV.165.2020
2020-05-29 08:01:12
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2020  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIV.172.2020
2020-05-13 14:19:00
w sprawie: uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny" na lata 2020-2022  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIV.171.2020
2020-05-13 14:14:04
w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie finansowania oświaty  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIV.170.2020
2020-05-13 13:51:43
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezpańskimi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Błędów w roku 2020.  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIV.169.2020
2020-05-13 13:44:43
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Błędów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za ui  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIV.168.2020
2020-05-13 13:14:40
w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Błędów  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIV.167.2020
2020-05-13 13:11:05
w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Lipiu od Skarbu Państwa  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII.164.2020
2020-03-05 11:14:59
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII.163.2020
2020-03-05 11:12:42
w sprawie: ustalenia rycztałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII.162.2020
2020-03-05 11:07:54
Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2020  ...więcej

UCHWAŁA NR XXII.161.2020
2020-02-12 10:16:17
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywany  ...więcej

UCHWAŁA NR XXII.160.2020
2020-02-05 14:50:21
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.211.2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie  ...więcej

UCHWAŁA NR XXII.159.2020
2020-02-05 14:45:31
w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na kt&  ...więcej

UCHWAŁA NR XXII.158.2020
2020-02-05 14:38:47
w sprawie: oddania w dzierżawę w roku 2020 nieruchomości gminnych położonych na terenie Gminy Błędów  ...więcej

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BŁĘDÓW NA ROK 2020 NR XXII.157.2020
2020-02-05 14:31:55
Uchwała Budżetowa Gminy Błędów na rok 2020  ...więcej

UCHWAŁA NR XXII.156.2020
2020-02-05 14:20:14
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2020-2033  ...więcej

UCHWAŁA NR XXI.155.2020
2020-01-23 11:29:34
w sprawie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady  ...więcej

UCHWAŁA NR XXI.154.2020
2020-01-23 11:16:07
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.143.2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ...więcej

UCHWAŁA NR XXI.153.2020
2020-01-23 11:11:09
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 45
następne