Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI
ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻANĄ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO NA DOPOSAŻENIE
SZKÓŁ W SPRZĘT ORAZ MATERIAŁY I POMOCE
DYDAKTYCZNE
Numer ogłoszenia: 225617 - 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Błędowie , ul. Sadurkowska 13/1, 05-620 Błędów, woj. mazowieckie, tel. 048 6680656, faks 048 6680655.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bledow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Skany oryginału dokumentów:

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ
 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-10-24 08:51:35 | Data modyfikacji: 2012-10-24 08:53:29.
Data wprowadzenia: 2012-10-24 08:51:35
Data modyfikacji: 2012-10-24 08:53:29
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót