Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Paliwa
ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r., nr 113, poz. 759) po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na zakup paliw na lata 2013-2015 przekazuje następujące informacje:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „zakup paliw na lata 2013-2015” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1. P.H.U. „BIS” s. c. Cezary i Zofia Potrzebowscy Stacja Paliw Lipie 05-620 Błędów. Oferta spełnia wymogi stawiane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała maksymalną ilość 600 punktów.

SIEDZIBA I ADRES WYKONAWCÓW KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Ponadto w postępowaniu wzięła udział firma S.C. MADOX S. Stańczak, J. Gniadzik, B. Bednarczyk ul. Stary Rynek 25,05-620 Błędów, która została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 a oferta została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 89 ust.1 punkt 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113 poz 759)

Wójt Gminy Błędów

Marek Mikołajewski
 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-12-21 15:36:07.
Data wprowadzenia: 2012-12-21 15:36:07
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót