Przetargi

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA "ZAKUP I TRANSPORT KRUSZYWA NA
DROGI GMINNE NA ROK 2013”
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO
NA
"ZAKUP I TRANSPORT KRUSZYWA NA DROGI GMINNE NA ROK 2013”

Gmina Błędów, woj. mazowieckie, ul. Sadurkowska 13, tel. (048) 6680010, fax (048) 6680655 unieważnia przetarg nieograniczony na zakup i transport kruszywa na drogi gminne na rok 2013 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
 Skan ogłoszenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2013-02-20 14:44:52.
Data wprowadzenia: 2013-02-20 14:44:52
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót