Przetargi

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 30.000 EURO NA NA ZAKUP
NOWEGO ŚREDNIEGO POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
DLA JEDNOSTKI OSP W BŁĘDOWIE.

Błędów, dnia 20.05.2014
RŻL -II- 271/6/6/2014


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 30.000 EURO
NA
NA ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W BŁĘDOWIE.

Gmina Błędów, woj. mazowieckie, ul. Sadurkowska 13, tel. (048) 6680010, fax (048) 6680655 unieważnia przetarg nieograniczony na zakup nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Błędowie. podstawie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 907,984 i 1047,1473 oraz z 2014 roku poz. 423 ) ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE:

W dniu 16.05.2014 o godz. 815 wpłynęła tylko jedna oferta przetargowa, która została otwarta dnia 19 maja 2014 roku o godz. 915 nie spełniająca wymogów stawianych przez Zamawiającego

Wójt Gminy
Marek Mikołajewski

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-05-20 14:31:08.
Data wprowadzenia: 2014-05-20 14:31:08
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót