Komisje Rady

Skład osobowy Rady Gminy:

Komisja Finansowa

1. Jakubczak Mirosław – Przewodniczący
2. Marcińska Anna
3. Lesiak Justyna
4. Bobrowski Leszek
5. Borkowski Robert
6. Kacperski Paweł
7. Szybiński Piotr
8. Kaźmierczak Jerzy
9. Kowalczyk Marek
10. Jakubczyk Piotr
11. Małachowski Włodzimierz
12. Rybak Dariusz
13. Rylski Grzegorz
14. Słowiński Leszek
15. Noga Mariola

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług

1. Bobrowski Leszek – Przewodniczący
2. Borkowski Robert
3. Słowiński Leszek
4. Szybiński Piotr
5. Kowalczyk Marek
6. Lesiak Justyna
7. Marcińska Anna

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

1. Marcińska Anna – Przewodnicząca
2. Borkowski Robert
3. Kacperski Paweł
4. Kaźmierczak Jerzy
5. Noga Mariola
6. Rybak Dariusz
7. Szybiński Piotr
8. Jakubczyk Piotr
9. Kowalczyk Marek
10. Jakubczak Mirosław

 

Komisja Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Przestrzegania Prawa i Porządku

1. Słowiński Leszek - Przewodniczący
2. Bobrowski Leszek
3. Małachowski Włodzimierz
4. Kaźmierczak Jerzy
5. Jakubczyk Piotr
6. Noga Mariola

 

Komisja Inwentaryzacyjna

1. Rylski Grzegorz – Przewodniczący
2. Rybak Dariusz
3. Jakubczak Mirosław

 

Komisja Statutowa

1. Kacperski Paweł - Przewodniczący
2. Jakubczak Mirosław - członek
3. Rybak Dariusz - członek
4. Jakubczyk Piotr - członek
5. Noga Mariola - członek
6. Bobrowski Leszek - członek

 

Komisja Rewizyjna

1. Lesiak Justyna – Przewodniczący
2. Małachowski Włodzimierz
3. Rylski Grzegorz
4. Kacperski Paweł

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2008-12-31 10:20:10 | Data modyfikacji: 2015-03-16 13:29:47.
Data wprowadzenia: 2008-12-31 10:20:10
Data modyfikacji: 2015-03-16 13:29:47
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski