Budżet

Budżet

Uchwała NR PŁ.57.2014 Składu Orzekającego RIO
w Warszawie z dnia 24 stycznia 2014 roku

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej

 
Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:47:53 | Data modyfikacji: 2014-02-07 08:48:55.
Uchwała NR PŁ.56.2014 Składu Orzekającego RIO
w Warszawie z dnia 24 stycznia 2014 roku

W sprawie wydania opinii  o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 
Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:21:34 | Data modyfikacji: 2014-02-07 08:48:25.
Uchwała NR PŁ.500.2013 Składu Orzekającego RIO
w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013
 
Treść Uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2013-12-31 14:43:27 | Data modyfikacji: 2014-02-07 08:48:25.
Uchwała NR PŁ.499.2013 Składu Orzekającego RIO
w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Błędów projekcie uchwały w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów 
Treść Uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2013-12-31 14:33:27 | Data modyfikacji: 2013-12-31 14:34:27.
Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 29.03.2012w.s.
wprowadzenia zmian w WPF na lata 2012-2017
 
Skan do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 15:18:26 | Data modyfikacji: 2013-12-31 14:34:27.
Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 21.03.2012w.s.
wprowadzenia zmian w WPF na lata 2012-2017
 
Skan do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 15:16:56 | Data modyfikacji: 2012-04-25 15:17:38.
Uchwała Rady Gminy Błędow z dnia 29.03.2012 o
zmianie uchwały budżetowej na rok 2012
 
Skan do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 15:14:41 | Data modyfikacji: 2012-04-25 15:17:38.
Uchwała Rady Gminy Błędow z dnia 29.02.2012 o
zmianie WPF na lata 2012- 2017
 
Skan do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 15:11:06 | Data modyfikacji: 2012-04-25 15:17:38.
Uchwała Rady Gminy Błędow z dnia 31.01.2012 o
zmianie uchwały budżetowej na rok 2012
 
Skan do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 15:06:31 | Data modyfikacji: 2012-04-25 15:17:38.
Opinia RIO w.s. projektu uchwały budżetowej na
2012 rok
 
Skan do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 15:03:52 | Data modyfikacji: 2012-04-25 15:17:38.
Opinia RIO w.s. projektu uchwały o zmianie WPF
na lata 2012-2016
 
Skan do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 15:02:17 | Data modyfikacji: 2012-04-25 15:17:38.
Opinia RIO w.s. prawidłowości planowanej kwoty
długu w uchwale budżetowej na 2012 rok
 
Skan do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 15:00:52 | Data modyfikacji: 2012-04-25 15:17:38.
Uchwała Rady GmIny Błędów w.s. uchwalenia
zmiany WPF na lata 2012-2017
 
uchwała_30122011_zmianyWPFna_lata 2012_17.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 14:49:25 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:49:47.
Uchwała Budżetowa Gminy Błędów na rok 2012
Uchwała do pobrania
 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 14:57:43 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:58:41.
Opinia RIO w.s. prawidłowości planowanej kwoty
długu na 2011 rok
 
Skan do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 14:45:36 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:46:18.
Opinia RIO w.s. projektu uchwały budżetowej na
2011 rok
 
Skan do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 14:43:43 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:44:09.
Sprawozdanie RBN za 2011 rok
 
Skan do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 14:41:53 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:42:18.
Sprawozdanie RBN za 2010 rok
 
Skan do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 14:41:05 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:42:18.
Opinia RIO w.s. projektu uchwały o WPF
 
Skan pisma do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 14:28:43 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:42:18.
Opinia RIO w.s. sprawozdania z wykonania budżetu
za 2010 rok
 
Skan pisma do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 14:24:41 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:26:31.
Budżet Gminy na rok 2011

Uchwała - tekst

Załaczniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-07-21 08:37:50 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:22:06.
Uchwała Nr XXXV/173/2010
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
Tekst do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-07-05 15:34:35 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:21:45.
Uchwała nr 439/P/2010
Uchwała RIO 
Tekst do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-01-14 15:30:38 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:21:27.
Uchwała nr 438/P/2010
Uchwała RIO 
Tekst do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-01-14 15:28:11 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:21:08.
Budżet Gminy na rok 2010

Uchwała

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-07-05 15:31:06 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:20:43.
Uchwała nr 346/P/2009
Uchwała RIO 
Tekst do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-07-05 15:38:35 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:20:15.
Budżet Gminy na rok 2009
 
budzet gminy na 2009 rok.doc

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2009-11-26 09:59:34 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:19:31.
Uchwała Rady Gminy Błędow z dnia 29.02.2012 o
zmianie uchwały budżetowej na rok 2012
 
Skan do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 15:09:20 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:19:31.
Opinia RIO o WPF na lata 2013 - 2023
 
Skan dokumentu

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2013-02-04 14:01:22 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:19:31.
Opinia RIO w sprawie porjektu uchwały budżetowej
na rok 2013
 
Skan dokumentu

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2013-02-04 14:04:50 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:19:31.
Data wprowadzenia: 2013-02-04 14:04:50
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Sadurkowska 13
05-620 Błędów
Wójt Gminy
Marek Mikołajewski
Kontakt:
Tel: (+48 48) 668-00-10
Fax: (+48 48) 668-06-55
e-mail: urzad@bledow.pl