Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.bledow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2020-02-18 17:53:25

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 14:14
ZARZĄDZENIE 81.2019
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w
Błędowie  więcej >
2020-02-18 17:52:39

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 14:18
ZARZĄDZENIE 82.2019
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami na 2019 rok.  więcej >
2020-02-18 17:51:58

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 14:20
ZARZĄDZENIE 84.2019
zmieniającę Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na
rok 2019  więcej >
2020-02-18 17:51:04

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 14:22
ZARZĄDZENIE 85.2019
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w
Błędowie  więcej >
2020-02-18 17:49:35

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 14:23
ZARZĄDZENIE 86.2019
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami na 2019 rok.  więcej >
2020-02-18 17:44:10

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-12 11:39
ZARZĄDZENIE 46.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Błędów na lata 2019 - 2033  więcej >
2020-02-18 17:05:28

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 14:40
Uchwała Nr VII.95.2019
w sprawie opłaty targowej  więcej >
2020-02-18 17:05:01

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 14:44
Uchwała Nr VIII.96.2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Grójeckiemu na przebudowę dróg powiatowych  więcej >
2020-02-18 17:03:57

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:00
Uchwała Nr VIII.97.2019
w sprawie zmiany w składzie osobowych Komisji Finansowej  więcej >
2020-02-18 17:03:16

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:02
Uchwała Nr VIII.98.2019
w sprawie zmiany w składzie osobowych Komisji Rewizyjnej  więcej >
2020-02-18 17:02:34

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:03
Uchwała Nr VIII.99.2019
w sprawie zmiany w składzie osobowych Komisji Ochrony
Zdrowia, Opieki Społecznej, Przestrzegania Prawa i
Porządku  więcej >
2020-02-18 17:01:05

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:06
Uchwała Nr IX.100.2019
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019  więcej >
2020-02-18 17:00:04

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:07
Uchwała Nr IX.101.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Błędów na lata 2019 - 2033  więcej >
2020-02-18 16:41:42

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:09
Uchwała Nr IX.102.2019
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa
Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu -
wyprzedzające finansowanie działa  więcej >
2020-02-18 16:38:50

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:10
Uchwała Nr IX.103.2019
wsprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej  więcej >
2020-02-18 16:36:47

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:12
Uchwała Nr IX.104.2019
w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej Gminy Błędów na 2018 rok  więcej >
2020-02-18 16:36:05

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:12
Uchwała Nr IX.104.2019
w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej Gminy Błędów na 2018 rok  więcej >
2020-02-18 16:34:51

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:14
Uchwała Nr IX.105.2019
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępzej w Gminie
Błędów w 2018 roku.  więcej >
2020-02-18 16:34:15

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:14
Uchwała Nr IX.105.2019
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępzej w Gminie
Błędów w 2018 roku.  więcej >
2020-02-18 16:29:57

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:16
Uchwała Nr X.106.2019
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019.  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 2306
< poprzednie     następne >     100>>     300>>