Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.bledow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2020-02-18 16:20:37

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:23
Uchwała Nr X.110.2019
w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy
Błędów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2018 rok  więcej >
2020-02-18 16:19:00

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:25
Uchwała Nr X.111.2019
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania
planu finansowego Gminnej Bilbioteki Publicznej w Błędowie
za 2018 rok.  więcej >
2020-02-18 16:15:28

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:28
Uchwała Nr X.112.2019
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłącze  więcej >
2020-02-18 16:13:37

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:31
Uchwała Nr X.113.2019
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Barbary Miklas-
Szczepanik na działalność Kierownika GOPS w Błędowie  więcej >
2020-02-18 16:12:10

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:36
Uchwała Nr X.114.2019
w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Błędów oraz
określenia granic obwodów  więcej >
2020-02-18 15:51:06

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:41
Uchwała Nr XI.117.2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Grójeckiemu na przebudowę dróg powiatowych  więcej >
2020-02-18 15:25:41

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:44
Uchwała Nr XI.118.2019
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego  kredytu na
finansowanie planowanego deficytu budżetu  więcej >
2020-02-18 15:23:46

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:45
Uchwała Nr XI.119.2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Grójeckiemu na organizację Dożynek Powiatowych  więcej >
2020-02-18 13:35:50

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:50
Uchwała Nr XI.121.2019
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019  więcej >
2020-02-18 13:35:01

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:49
Uchwała Nr XI.120.2019
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Błędów  więcej >
2020-02-18 13:29:14

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:53
Uchwała Nr XI.122.2019
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Błędów oraz określenia
granic obwodów publiczn  więcej >
2020-02-18 13:28:10

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:57
Uchwała Nr XI.123.2019
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania
dodatków nauczycielom zatrudnionych w
placówkach oświatowych prowadzonych p  więcej >
2020-02-18 13:15:20

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:57
Uchwała Nr XI.123.2019
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania
dodatków nauczycielom zatrudnionych w
placówkach oświatowych prowadzonych p  więcej >
2020-02-18 13:14:29

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 15:57
Uchwała Nr XI.123.2019
  więcej >
2020-02-18 13:13:02

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 13:49
Uchwała Nr XI.124.2019
W sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowisko k  więcej >
2020-02-18 13:11:14

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 13:54
Uchwała Nr XII.126.2019
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania w formie świadczenia pienię  więcej >
2020-02-18 13:10:27

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 13:54
Uchwała Nr XII.126.2019
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania w formie świadczenia pienię  więcej >
2020-02-18 13:09:12

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 13:52
Uchwała Nr XI.125.2019
w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobieranych przez szkoły wyższe i   więcej >
2020-02-18 13:08:30

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 13:52
Uchwała Nr XI.125.2019
w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobieranych przez szkoły wyższe i   więcej >
2020-02-18 13:06:07

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 13:56
Uchwała Nr XII.127.2019
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie udzielania pomocy w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produkt&oacut  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 2363
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>