Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.bledow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2020-02-22 16:36:00

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 11:49
ZARZĄDZENIE 10.2019
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami na 2019 rok.  więcej >
2020-02-22 16:35:38

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 11:52
ZARZĄDZENIE 11.2019
w sprawie wyznaczenia nowego inspektora ochronny
danych   więcej >
2020-02-22 16:34:14

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 12:00
ZARZĄDZENIE 12.2019
w sprawie zatwierdzenia planu działalności Urzędu Gminy
Błędów  i jednostek organizacyjnych na rok
2019   więcej >
2020-02-22 16:32:32

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 12:03
ZARZĄDZENIE 13.2019
w sprawie zatwierdzenie Planu Ochrony Informacji Niejawnych
w Urzędzie Gminy w Błędowie  więcej >
2020-02-22 16:31:22

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 12:06
ZARZĄDZENIE 15.2019
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy w
Błędowie  więcej >
2020-02-22 16:30:47

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 12:12
ZARZĄDZENIE 16.2019
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami na 2019 rok.  więcej >
2020-02-22 16:19:05

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 12:12
ZARZĄDZENIE 16.2019
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami na 2019 rok.  więcej >
2020-02-22 16:18:41

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 12:14
ZARZĄDZENIE 18.2019
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
Kierownika Zespołu Oświaty Gminnej w Błędowie  więcej >
2020-02-22 16:12:03

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 12:15
ZARZĄDZENIE 19.2019
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w Urzędzie Gminy Błędów  więcej >
2020-02-22 16:09:56

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 12:18
ZARZĄDZENIE 20.2019
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję
osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji
wojskowej  więcej >
2020-02-22 16:08:10

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 12:20
ZARZĄDZENIE 21.2019
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na
rok 2019  więcej >
2020-02-22 16:07:37

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 12:22
ZARZĄDZENIE 22.2019
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy w
Błędowie  więcej >
2020-02-22 16:07:09

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 12:24
ZARZĄDZENIE 23.2019
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami na 2019 rok.  więcej >
2020-02-22 16:06:42

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 12:25
ZARZĄDZENIE 24.2019
w sprawie powołania komisji przetargowej, na zbycie
nieruchomości gminnej oznaczonej nr 32/1, 33 położonej w
obrębie Wólka Dańkowska w ro  więcej >
2020-02-22 16:05:51

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 12:26
ZARZĄDZENIE 25.2019
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na
rok 2019  więcej >
2020-02-22 16:04:53

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 12:28
ZARZĄDZENIE 26.2019
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy w
Błędowie  więcej >
2020-02-22 16:04:18

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 12:29
ZARZĄDZENIE 27.2019
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami na 2019 rok.  więcej >
2020-02-22 16:03:19

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 12:33
ZARZĄDZENIE 29.2019
w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli
spalania odpadow w paleniskach domowych i stosowania
przepisów uchwały antysmogowej   więcej >
2020-02-22 15:57:12

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 12:34
ZARZĄDZENIE 30.2019
w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników
bezodpływowych nieczystości ciekłych i przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gm  więcej >
2020-02-22 15:55:26

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 12:35
ZARZĄDZENIE 31.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej na potzeby
przygotowania i przeprowadzenia postępowania na
odbiór i zagospodarowanie odpadów   więcej >

Pokazano 101 - 120 z 2445
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>