Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.bledow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2020-02-18 18:19:40

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 13:37
ZARZĄDZENIE 62.2019
w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie
Gminy Błędów oraz trybu ich zamawiania,
ewidencjonowania, używania i przechowywania  więcej >
2020-02-18 18:16:25

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 13:41
ZARZĄDZENIE 65.2019
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz
z uzasadnieniem oraz projektem   więcej >
2020-02-18 18:14:45

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 13:49
ZARZĄDZENIE 68.2019
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla
operacji " Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie"
realizowanej w ramach operacji typu   więcej >
2020-02-18 18:12:38

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 13:51
ZARZĄDZENIE 69.2019
zmieniającę Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na
rok 2019  więcej >
2020-02-18 18:12:03

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 13:52
ZARZĄDZENIE 70.2019
w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy  więcej >
2020-02-18 18:03:42

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 13:57
ZARZĄDZENIE 71.2019
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w
Błędowie  więcej >
2020-02-18 18:03:11

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 13:58
ZARZĄDZENIE 72.2019
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami na 2019 rok.  więcej >
2020-02-18 18:01:54

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 14:00
ZARZĄDZENIE 73.2019
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w
Błędowie  więcej >
2020-02-18 18:01:14

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 14:02
ZARZĄDZENIE 74.2019
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami na 2019 rok.  więcej >
2020-02-18 17:58:42

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 14:03
ZARZĄDZENIE 75.2019
w sprawie odwołania i powoływania członka Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Błędowie.  więcej >
2020-02-18 17:56:52

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 14:09
ZARZĄDZENIE 78.2019
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w
Błędowie  więcej >
2020-02-18 17:55:00

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 14:09
ZARZĄDZENIE 78.2019
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w
Błędowie  więcej >
2020-02-18 17:54:15

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 14:13
ZARZĄDZENIE 80.2019
zmieniającę Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na
rok 2019  więcej >
2020-02-18 17:53:25

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 14:14
ZARZĄDZENIE 81.2019
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w
Błędowie  więcej >
2020-02-18 17:52:39

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 14:18
ZARZĄDZENIE 82.2019
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami na 2019 rok.  więcej >
2020-02-18 17:51:58

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 14:20
ZARZĄDZENIE 84.2019
zmieniającę Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na
rok 2019  więcej >
2020-02-18 17:51:04

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 14:22
ZARZĄDZENIE 85.2019
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w
Błędowie  więcej >
2020-02-18 17:49:35

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-07 14:23
ZARZĄDZENIE 86.2019
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami na 2019 rok.  więcej >
2020-02-18 17:44:10

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-12 11:39
ZARZĄDZENIE 46.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Błędów na lata 2019 - 2033  więcej >
2020-02-18 17:05:28

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Mariusz Małachowski
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 14:40
Uchwała Nr VII.95.2019
w sprawie opłaty targowej  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 2402
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>